Zvítězit nebo se zlepšit?

Vytyčit si cíl, to, čeho chceme dosáhnout, je ve sportu běžnou praxí. Příště chci vyhrát, chci porazit konkrétního soupeře, chci zlepšit svůj osobák, techniku... Pro plánování dosažení cíle existují psychologické principy a postupy převzaté pro oblast sportu z psychologie práce.

Proč si klást cíle

Stanovíte-li si cíl, máte větší šanci na zlepšení výkonu. Cíl zaměřuje vaši pozornost na činnosti, které vedou k jeho dosažení, mobilizuje vaše úsilí, zvyšuje výdrž, povzbuzuje vás k vytvoření nějaké strategie... a s plánem už jde "práce lépe od ruky."

Jaké cíle
Odpověď je jednoduchá, stačí, když si zapamatujete 4 principy: Těžší cíle vedou k lepšímu výkonu než cíle snadné. Jasně určené cíle jsou efektivnější než obecné cíle typu: "chci to udělat co nejlépe" (jsou také efektivnější než žádné cíle). Cíle musí být přijaty tím, kdo je bude plnit. Cíle budou k ničemu bez zpětné vazby.

Jedním z příkladů využití těchto poznatků ve sportovní praxi je akronym SCAMP (česky by mohl vypadat jako SVDMO) pro postup, jak naučit sportovce jednoduché proceduře kladení cílů.:

S - specifické cíle. Neklaďte si vágní cíle, např. "zlepšit výkon." Určete si přesně, o kolik se chcete zlepšit a jak to změříte. Určete si rozsah zlepšení a budete schopni tvrdě pracovat na tom, aby jste ho dosáhli.

V - výzva. Stanovte si cíle tak, aby byly o kousek lepší než vaše současné výkony - budou pro vás výzvou, ale zárověň budou reálné.

D - dosažitelnost. Neuvalujte na sebe břemeno nedosažitelného cíle. Všechny cíle by měly být ve vztahu k tomu, jak jste na tom nyní. Měli by jste usilovat o zlepšování krok za krokem. Nebojte se změnit cíle, pokud se ukáží nesplnitelné.

M - měřitelnost, větší množství. Pocit úspěšnosti a motivace se zlepší, pokud budete schopni vidět pokrok. Cíle se nejlépe vyjadřují ve formě, která je objektivně měřitelná, např. čas. Pokud to nejde, měřte nebo spíše charakterizujte výkon na subjektivní škále od 1 do 10, např ohodnoťte svou schopnost odolávat stersu v určité situaci v závodě na škále 1 -10. Pokud máte cílů několik, zvyšuje se pravděpodobnost dosažení alespoň některého.

O - osobní cíle. Cíle, které si kladete (ve spolupráci s trenérem), musí vyhovovat vám jako individuu. Rozhodněte se, čeho VY chcete dosáhnout, nepůjčujte si cíle druhých lidí. Lépe se pak s takovými cíli ztotožníte.

 

Jak cíle dosáhnout
Tabulka nabízí stručné instrukce jak postupovat při plánování dosažení cíle. Vypadají jasně, ale jistě začínáte tušit, že to zas tak jednoduché nebude: Plánování postupu k cíli vyžaduje vaši kreativitu, značnou znalost a schopnost analýzy současného výkonu, schopnost předpovědět další vývoj. Ideálním předpokladem je spolupráce jednoho sportovce a jednoho ternéra, což zvláště u mládeže není dost dobře možné.

Jak naplánovat postup k cíli
1. Určete jeden aspekt výkonu, který chcete zlepšit.
2. položte si postupně tytyo otázky:

  • Jaké dovednosti/schopnosti je třeba vyvinout, aby jste tohoto zlepšení dosáhli?
  • Jaká činnost/cvičení vám pomůže zlepšit tuto dovednost/schopnost?
  • Jak můžete změřit nebo kvantifikovat tuto dovednost/schopnost?
  • Jaká je vaše současná úrověň této dovednosti/schopnosti?
  • Jaké úrovně výkonu by jste chtěli dosáhnout do určitého data?

3. Přehledně si naplánujte (napište, připravte si rozvrh), jaké cíle chcete dosáhnout do určitého data, jaké tréninkové prostředky musíte použít, aby jste těchto cílů dosáhli a jak budete měřit svůj výkon. Nikdy nezapomínejte na to, že rozvrh můžete upravit podle měnících se okolností, např. onemocnění, zranění či jiných problémů.

Motivace aneb na závěr něco pro trenéry
Jak jistě víte, většina špičkových sportovců je "sama od sebe" vnitřně motivována ke zlepšení výkonu a používají proto zpětnou vazbu spontánně a přirozeně si kladou osobní cíle. Možná to je klíčem k jejich úspěchu. Pokud si naplánují moc ambiciózní cíl a nepodaří se jim ho dosáhnout, může to být pro ně velmi demotivující.

Pro některé sportovce má velký vnitřní význam především závodění a vítězství, zlepšení osobáku (ke kterému vlastně vede předložený návod) je pro ně někdy až na druhém místě.

Kladení cílů lze proto lépe využít ke zlepšení vnitřní motivace pro provádění úkolů, které mají pro konkrétního sporovce vnitřní význam malý - nepokládá je za důležité (např. protahování, ale může to být i technika).

A ještě něco: vaši svěřenci většinou "pouze" trénují jak nejlépe dovedou. Cíle si vlastně kladete, při plánování tréninku, vy. Víte jaké jsou a jak jich dosáhnout? Seznámili jste s nimi ty, kterých se týkají? Přijali je?

Mgr. Eva Tomešová, Phd

 ----------------------------------------------------------------