Stryd

STRYD

STRYD, miniaturní zařízení na tkaničce běžeckých bot, které umí získat a analyzovat neuvěřitelně cenná data o pohybu běžce. Poskytuje informace, které výrazně zefektivňují běžecký trénink, pomáhá vylepšit techniku běhu a jako malý bonus dává i mnohem přesnější údaje o vzdálenosti a tempu běhu než nejdražší běžecké hodinky. Ne nadarmo STRYD získal už na LOH RIO 2016 cenu za nejinovativnéjší produkt pro běžce. 

STRYD

STRYD, miniaturní zařízení na tkaničce běžeckých bot, které umí získat a analyzovat neuvěřitelně cenná data o pohybu běžce. Poskytuje informace, které výrazně zefektivňují běžecký trénink, pomáhá vylepšit techniku běhu a jako malý bonus dává i mnohem přesnější údaje o vzdálenosti a tempu běhu než nejdražší běžecké hodinky. Ne nadarmo STRYD získal už na LOH RIO 2016 cenu za nejinovativnéjší produkt pro běžce. 

PŘESNĚJŠÍ NEŽ GPS

STRYD zaznamenává kompletní 3D trajektorii Vašeho pohybu s nebývalou přesností i v místech, kde není vůbec žádný GPS signál. A i tehdy, když v daném místě plný GPS signál je a Vaše hodinky disponují tím necitlivějším GPS čipem, i tehdy bude STRYD v určení tempa, vzdálenosti i převýšení výrazně přesnější. Můžete si tak jednoduše překontrolovat skutečnou délku Vašeho maratonského závodu, provést kalibraci běhacího pásu nebo přeměřit dráhu atletického oválu.

 
Presnostgps
 

MAXIMÁLNÍ ÚČINNOST TRÉNINKU

STRYD automaticky sleduje Vaši výkonnost a na základě těchto záznamů určuje a dále zpřesňuje Vaše individuální wattové tréninkové zóny. A právě přesné a neustále aktuální wattové zóny jsou velmi účinným pomocníkem pro stanovení ideálního tréninkového zatížení a efektivní růst výkonnosti. Bez zranění, bez přetížení s možností ideálně vyladit formu na Vámi vysněný závod. Na rozdíl od tempa, či srdeční tepové frekvence jsou wattové zóny platné i v členitém terénu a protivětru.

strydzony
 

ODRAZ, DOPAD A ZTRÁTY ENERGIE

Biomechanika Vašeho běhu určuje nakolik dokážete využít svoje fyzické dispozice ve prospěch dopředné rychlosti. STRYD zjišťuje účinnost Vašeho odrazu i množství energie ztracené při dopadu a umožňuje tak odhalit Vaše slabiny. Korekce Vašeho běžeckého stylu je cesta k vyšší rychlosti při stejné fyzické výkonnosti.

 
technikabehu
 

TVŮJ 100% ZÁVOD

Ukaž co v tobě je a užij si závod na 100%. STRYD monitoruje tvoji výkonnost a přesně určí tempo, které tě dovede do cíle v nejlepším možném čase. Stanovené wattové tempo ti zaručí, že své ambice nepohrbíš předčasně kvůli neadekvátnímu nasazenému tempu, ale na druhou stranu ti umožňuje nechat na trati vše co v tobě opravdu je. Nenechá tě v nesnázích ani v členitém terénu a podmínkách kde tempo ani tepy nesouhlasí.

zavodtempo
 

TVŮJ KOMPLETNÍ TRÉNINKOVÝ SYSTÉM

STRYD není jen vyjímečně inteligentní záznamové zařízení. Je to ucelený analytický a tréninkový ekosystém PowerCenter 2.0, který permanentně monitoruje tvoji výkonnost, určuje optimální tréninkový plán, stanovuje nejvhodnější tréninkové zatížení a závodní tempo. Nebývale přesná kvantifikace zatížení na základě wattových ukazatelů pak dává prostor pro optimální růst výkonnosti bez nebezpečí stagnace, přetrénování či zranění.

 
 
analyza

INTEGRACE GARMIN/SUUNTO/POLAR

STRYD spolupracuje se všemi populárními záznamovými a zobrazovacími jednotkami včetně mobilních telefonů. Wattové údaje a další metriky jsou na nich k dispozici jak v reálném čase tak i pro zpětné vyhodnocení. Počítačová analýza dat se odehrává v programu STRYD PowerCenter. Footpod STRYD se aktivuje pohybem a uchovává ve své paměti všechny záznamy i pro případ kdy hodinkám dojde baterie.

strydkonektivita
 


Running Power
(celkový výkon ve wattech)

Stryd sleduje pohyb běžce v 3D prostoru a zaznamenává veškerá zrychlení a síly, které na svůj pohyb vynakládá. Z těchto informací určuje potřebný metabolický výkon ve wattech a zprostředkovává další běžně používané metriky, jako jsou vzdálenost, tempo, kadence, doba kontaktu se zemí, vertikální oscilace a další.

STRYD jako jediný poskytovatel wattového výkonu pro běžce spolehlivě koreluje naměřený výkon k okamžité spotřebě kyslíku*. Umožňuje tak běžcům jednoduše adresovat konkrétní metabolickou zónu a zajistit tak účinnost tréninku s wattmetrem.

     * Spolehlivost určení metabolického výkonu pomocí footpodu STRYD dlouhodobě potvrzuje celá řada nezávislých testovacích laboratoří.

 

Air Power (Odpor Vzduchu)

Stryd zahrnuje do celkové hodnoty výkonu i složku potřebnou na překonání protivětru, případně pomoc větru v zádech, obecně pak odpor vzduchu v reálném čase. Dokáže dokonce v reálném čase registrovat i wattovou úsporu získanou pohybem běžce za vodičem nebo ve skupince běžců.

Výkonovou složku odporu větru (Air Power), je možné dále analyzovat přímo v prostředí PowerCenter. Odporu vzduchu, který musí běžec překonávat zvýšeným výkonem, je dán celou řadou parametrů jako jsou aktuální povětrnostní podmínky, vlhkost, teplota, hustota vzduchu, nadmořská výška, rychlost běhu, velikost čelního odporu těla a další parametry. STRYD jako jediné zařízení tohoto typu na světě měří přímo výkonovou složku protivětru pro konkrétního běžce (zohledňuje jeho morfologii pomocí váhy a výšky) a zohledňuje tuto složku v reálném čase v aktuálně podávaném metabolickém výkonu.

Další podrobností o tom, jak Stryd určuje složku AirPower v reálném čase, je možné nalézt zde:  Adding Air Resistance Costs to Power Estimates in Running | White Paper

 

Form Power (neproduktivní složka metabolického výkonu)

Co je to Form Power?

Form Power je další složkou výkonu běžce související s jeho vertikální oscilací, kadencí a obecně ztrátami nedokonalé biomechaniky běhu. Jedná se o neproduktivní složku celkového výkonu, kterou musí běžec pokrýt pomocí svého metabolismu, ale která neslouží přímo k jeho pohybu vpřed ale je jeho nutnou ztrátovou "režií". Tím že se při svém pohybu odráží pod konkrétním úhlem odrazu a při dopadu dochází k nedokonalé recyklaci kinetické energie, dochází vždy k určitým ztrátám. STRYD tuto energii měří a její velikost se jmenuje Form Power.

Jedná se o unikátní metriku STRYD, kterou je možné získat pouze přesným vyhodnocením 3D trajektorie pohybu, zejména odrazu a dopadu.

Proč je složka Form Power důležitá?

Zvýšená Form Power je obecně dána nedokonalou biomechanikou pohybu a je spojena se zvýšenými metabolickými náklady při dané rychlosti. Snížením Form Power mohou běžci naopak snížit celkový metabolický výkon a míru subjektivní námahy (RPE) pro danou rychlost.

Co je to Form Power Ratio?

Form Power Ratio, nebo FPR, se vypočítá jako Form Power/celkový výkon.

Proč je Form Power Ratio důležitý?

Nižší hodnoty indikují lepší účinnost pohybu, které lze dosáhnout cílenými dynamickými cvičeními zameřenými na vylepšení biomechniky pohybu. Nedoporučuje se však srovnávat konkrétní FPR s jinými běžci, ale spíše hledat trendy a vzorce v tom, jak se váš FPR mění s rychlostmi, intenzitami, únavou a odtrénovanými kilometry.

 

Leg Spring Stifness LSS (pružnost odrazu)

V odrazové fázi běžeckého kroku dochází nejprve k dopadu chodidla a celé nohy běžce na podložku a následně odrazu celé soustavy od podložky. Biomechanika běhu zde pracuje s modelem elastické energie, která umožňuje běžci využít část dopadové energie využít pro jeho následný odraz. Ppředpokládá se, že celá soustava (zejména achillova šlacha) působí v průběhu cyklu jakási pružina, která se při dopadu stlačí, aby následně část své energie vrátila do odrazu zpět. Maximální vertikální síla, kterou daný běžec vygeneruje, podělená jeho posunem během doby kontaktu s podložkou ukazuje právě na kvalitu jeho LSS a tedy recyklaci energie.

Proč je parametr LSS důležitý?

LSS může je dobrým monitorem změn v biomechanice běžce v průběhu času. Pro efektivní srovnání běhů musí být podmínky stejné (povrch, boty, přibližné tempo atd.). Lze jej také analyzovat během tréninkových sezení, aby se rozlišily změny v biomechanice v průběhu jednotky, ale je opět důležité zohlednit případné změny bot nebo povrchu. Moderní běžecké boty parametr LSS výrazně zvyšují a tím přispívají k lepší ekonomice běhu.

 

Ground Contact Time (Doba kontaktu s podložkou)

Co je to doba kontaktu s podložkou?

Doba kontaktu s podložkou (GCT), je doba, po kterou je noha běžce v kontaktu se zemí a měří se v milisekundách. Počátek prvního kontaktu nohy běžce s podložkou se liší v závislosti na stylu jeho běhu (došlap na přední, střední nebo zadní část boty), ale končí v okamžiku odrazu (žádná část těla nemá kontakt se zemí.

Proč je doba kontaktu s podložkou důležitá?

Doba kontaktu s podložkou má inverzní vztah k potřebnému metabolickému výkonu, což znamená, že kratší doba kontaktu s podložkou je obvykle ukazatelem vyššího metabolického výkonu konkrétního jedince. S vyšším tempem a vyšší kadencí se GCT přirozeně snižuje. GCT je opět nejvhodnější použít jako metriku k monitorování trendů, spíše než k dosažení konkrétních hodnot (tj. usilovat o dosažení GCT 165ms). Se vzrůstající únavou GCT roste. Naopak v průběhu tréninkového cyklu, jak se běžec stává silnějším, se doba kontaktu s podložkou snižuje. Mezi další faktory, které ovlivňují dobu kontaktu s podložkou, patří boty (úroveň tlumení a vzájemná vzdálenost paty a špičky).

 

Impact Loading Rate ILR (akutní zatížení pohybového aparátu)

Low Body Stress Score LBSS (stresové skóre mechanického zatížení)

Co je to skóre mechanického stresu dolní části těla?

Skóre zátěže dolní části těla (LBSS) je číslo, které reprezentuje celkový mechanický stress, který v dané tréninkové jednotce absorboval pohybový aparát běžce. Klíčovým vstupem do LBSS je pak akutní míra nárazového zatížení (ILR), kterou STRYD každou sekundu zjišťuje. Právě součet jednotlivých mechanických stresorů v průběhu celé jednotky kvantifikuje celkové zatížení pohybového aparátu a vytvoří tak jediné číslo pro každý běh, kterým tento stress hodnotí. Obě veličiny jsou obdobou celkového metabolického tréninkového zatížení (dobře známé RSS) a aktuální tréninkové intenzity v jednotce.

Mechanické stresové skóre má význam pro klasifikaci možného nebezpečí zranění z přetížení pohybového aparátu. Jeho znalost nám pomáhá toto přetížení lépe poznat, udržovat v předem definovaných mezích, ať už jako prevenci před zraněními, při návratu po zranění, ale i jako příprava na stresové nároky konkrétního závodu.

 

STRYD DUO (duální měřič výkonu)

STRYD DUO je vzájemně propojená dvojice snímačů běžeckého výkonu STRYD NEXT Gen, která rozšiřuje jeho možnosti o duální 3D analýzu pohybu (FootPath) a sledování rozdílů v pohybu levé a pravé části těla. Umožňuje analyzovat odděleně pohyb levé a pravé části těla v těchto parametrech: Doba kontaktu se zemí (GCT), vertikální oscilace, vertikální poměrové ukazatele (vertikální oscilace v poměru k délce kroku), pružnost odrazu (LSS) a mechanické stresové skóre (LBSS). 

STRYD FootPath

Vizualizuje dráhu levého a pravého chodidla v 3D prostoru a umožňuje provádět její podrobnou analýzu v čase. Systém STRYD FootPath tak dává možnost detailního sledování jemných změn v došlapu a dráze chodidla, a lépe poznat vliv zranění a únavy na biomechaniku běhu, účinněji definovat potřebné tréninkové prostředky, sledovat rozdíly mezi běžeckou obuví a její vliv na biomechaniku běžce, 


 

Vertikální oscilace

Co je to vertikální oscilace?

Vertikální oscilace je výškový pohyb těžiště běžce při běhu. Těžiště lidského těla se obvykle nachází v oblasti pánve nebo kyčlí, takže snadný způsob, jak si představit vertikální oscilaci, je jako periodické zvyšování a snižování vertikální pozice pánve běžce během jednoho cyklu. Očekávaná minimální vertikální poloha se nachází v polovině kontaktu s podložkou, očekávaná maximální vertikální poloha během letové fáze. Typické hodnoty vertikální oscilace se pohybují od 3 do 15 cm.

Proč je vertikální oscilace důležitá?

Ideální vertikální oscilace se bude u konkrétních jednotlivců lišit a je nejlepší ji používat jako metriku k monitorování trendů, spíše než k dosažení konkrétních hodnot  pro daného jedince (tj. usilovat o dosažení VO 4,0 cm). Trendy se budou také lišit od jednoho běžce k druhému, jak se stávají pokročilejšími a rychlejšími v průběhu tréninkového cyklu. Stejně tak se u konkrétního běžce mění při změnách tempa běhu, sklonem svahu (při běhu do kopce se snižuje), oproti běhu na rovném povrchu.

 

Kadence

Co je to kadence?

Kadence je počet kroků běžce za minutu (SPM). Typické hodnoty kadence jsou mezi 150 až 210 SPM.

Proč je kadence důležitá?

Kadenci lze sledovat pro konzistenci během běhu a může se snížit s nástupem únavy. Optimální kadence se bude lišit podle jednotlivce v důsledku jeho fyzických vlastností (délka nohou, hmotnost atd.) a biomechniky jeho běhu (došlap, práce paží, atd.). Je tedy nejlepší opět sledovat individuální trendy v čase, abyste získali přehled o tom, jak trénink, únava, rychlost a další vlivy na konkrétního běžce mění jeho biomechaniku běhu.

 

Rychlost, vzdálenost a další metriky

Stryd generuje a ukládá do své paměti i všechny základní metriky jako rychlost, vzdálenost, převýšení atd., které jsou během výkonu automaticky předávány i do sportovních hodinek Garmin, Coros, Wahoo a Apple Watch, pro zpřesnění satelitních údajů z GPS. Tyto jsou následně uloženy i do připojeného internetového rozhraní daného výrobce a automaticky exportovány do analytické platformy STRYD PowerCenter. Pokud však používáte hodinky Polar nebo Suunto, je třeba po doběhu provést  i synchronizaci Strydu s mobilním telefonem (pomocí aplikace Stryd), která zajistí kompletaci dat v prostředí PowerCenter.