Měření plavání pomocí sportovních hodinek Garmin

Některé sportovní hodinky umí podrobně měřit plavání a případně pomáhat vést plavecký trénink. Pokud uvažujete o koupi plaveckých hodinek, je dobré se zamyslet nad uvažovaným způsobem jejich využití. Měření plavání je možné rozdělit na dva případy: plavání v bazénu a plavání v přírodě.


Plavání v bazénu

getthumbnail.aspx-2

Měření a záznam plavání v bazénu je jednodušší než měření plavání ve volné vodě. Při plavání v bazénu hodinky nevyužívají GPS přijímač, ale jen pohybová čidla (akcelerometr). Při umístění hodinek na zápěstí je pohybové čidlo schopné sledovat a vyhodnocovat pohyb ruky a automaticky rozpoznat otočku na konci bazénu, aktuálně plavaný plavecký způsob (kraul, znak, prsa, motýlek) a změřit počet záběrů ruky plavce, které jsou potřebné pro uplavání jednoho bazénu. Jediné, co je před plaváním potřeba hodinkám zadat, je délka bazénu, ve kterém chcete plavat.
Na základě známé délky a detekce otoček na konci bazénu počítají hodinky nejen uplavanou vzdálenost, ale také časy u jednotlivých uplavaných délek, případně časy odpočinku mezi jednotlivými úseky plavání.

Plavecké hodinky Garmin umí v bazénu mnohem více, než jen změřit a zaznamenat vzdálenost. Pomocí tlačítka LAP, které u běžeckých hodinek odděluje jednotlivé uběhnuté úseky, je při plavání možné oddělit intervaly ve kterých plavete od těch, ve kterých odpočíváte. Pokud máte pevně daný tréninkový plán, hodinky vám jej pomohou dodržet. Dejme si příklad, pokud máte za úkol plavat 10x 100 metrů a každou stovku startovat v 1:50 min., hodinky vám po doplavání ukážou, kdy budete startovat další interval. Stejně tak i v případě, že máte plavat 10x 100 metrů s přestávkou 15 vteřin mezi intervaly, nebo 10x 100 metrů zrychlovaně. Plavecké a odpočinkové intervaly jsou navíc na displeji jasně identifikovatelné podle barvy pozadí: plavání – bílé pozadí ciferníku, odpočinek – tmavé pozadí. Pokud si po startu nejste jisti, zda jste spustili stopky, stačí letmo kouknout na displej a ověřit barvu pozadí. Jak jednoduché...

getthumbnail.aspx-3

Složitějším úkolem při plavání v bazénu je měření srdečního tepu. Optické snímače hodinek bývají v bazénu automaticky vypnuté a pro měření tepu je nutné použít speciální hrudní pásy, které jsou určené pro plavání. Do bazénu je nejvhodnější hrudní snímač HRM SWIM, který má v místech kontaktu s tělem přilnavou úpravu, která zajišťuje jeho stálost na hrudi i během kotoulových obrátek.


Plavání v přírodě

  getthumbnail.aspx

Plavání v přírodě nebo chcete-li „plavání ve volné vodě“, jak se toto plavání někdy také nazývá, je z pohledu měření mnohem složitější. Proč? K měření vzdálenosti je potřeba u hodinek využít GPS přijímač a GPS signál neproniká hladinou vody. Při plavání v přírodě, je pomocí GPS hodinek možné měřit pouze plavání některým z plaveckých způsobů, při kterém se ruka vynořuje z vody. Z toho důvodu se nejčastěji ne zcela přesně uvádí, že při plavání v přírodě musíte plavat kraul. Pravda je, že hodinky umí venku změřit i plavání motýlkem nebo znakem, tyto plavecké způsoby ale při plavání v přírodě nejsou tak časté.

 

getthumbnail.aspx-5

Jak měření plavání v přírodě vlastně funguje? Není to tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. I minimální vrstva vody stačí k tomu, aby hodinky ztratily GPS signál. Musí proto vyčkávat na okamžik, kdy se ruka plavce z vody vynoří a během krátkého okamžiku, kdy je ruka nad vodou, zachytit GPS signál, určit a zaznamenat pozici plavce. Ne při každém vynoření ruky z vody se hodinkám podaří pozici vypočítat, a ne vždy se jí podaří vypočítat přesně. Výsledky výpočtů jsou proto bedlivě testované z pohledu přesnosti a k uložení pozice dochází jen v případě vyšší předpokládané přesnosti.
Složitost výpočtu a záznamu pozice při plavání má za následek nižší přesnost a vzorkování záznamu uplavané trasy oproti přesnosti záznamu, na který jste zvyklí při běhání nebo při jízdě na kole. Při delších úsecích je ale přesnost měření uplavané vzdálenosti dostatečná. Záznam trajektorie uplavané trasy přitom ale může občas zakolísat. Ukázka záznamu plavání v přírodě (záznam plaveckého závodu na 5km na okruhu s přibližnou délkou 1 km): Lipno, 5 km - https://connect.garmin.com/modern/activity/3801728893


 

 Co je dobré při měření plavání vědět?

  • Při plavání ve venkovním bazénu je lepší využít metodu měření „plavání v bazénu“. Plavání v přírodě není v bazénu dostatečně přesné a málokdy zaznamená pozici právě u krajů bazénu. Uplavaná trasa je pak při zobrazení trasy nad leteckým snímkem rozházená okolo bazénu. Příklad: https://connect.garmin.com/modern/activity/3801531501 vs. stejné plavání zaznamenané profilem pro plavání v bazénu: https://connect.garmin.com/modern/activity/3801531567 .
  • Pokud neplavete kraulem, je stále možné pomocí hodinek zaznamenat plavání v přírodě. Jednou z možností je občas ruku s hodinkami vytáhnout během plavání nad hladinu a nechat hodinky zaměřit. Druhou možností je umístění hodinek pod plaveckou čepici nebo jejich upevnění na řemínek plaveckých brýlí a záznam trasy nejlépe v profilu běh nebo jízda na kole. Záznam plavání můžete později v tréninkovém deníku správně zařadit do plavání. Hodinky nad hladinou vody mají obvykle velmi dobrý výhled na oblohu a výsledný záznam je velmi přesný. Příklad: https://connect.garmin.com/modern/activity/3801531737 .
  • Při plavání v přírodě je opravdu důležité hodinky zapnout s předstihem a umožnit jim dostatečné ustálení GPS pozice a načtení potřebných dat z družic. Výrazně tak zvýšíte přesnost měření a snížíte rozptyl naměřených hodnot.
  • Při plavání v bazénu je důležité plavat celou délku souvisle, jedním plaveckým způsobem. v případě, že měníte plavecký způsob v průběhu jedné délky nebo se například zaseknete a vyhýbáte jiným plavcům, hodinky mohou v takové chvíli detekovat otočku nebo změnu plaveckého způsobu a udělat chybu v měření vzdálenosti.
  • Sportovní hodinky určené pro plavání by měly být dostatečně vodotěsné, a to nejen vůči ponoření, ale i s ohledem na vyšší tlak vody, který se může vyskytnout při nárazu ruky o hladinu vody (motýl, kraul). Hodinky by současně měly dostatečnou odolností proti vodě umožňovat ovládání tlačítek i pod hladinou vody.
  • Při plavání v přírodě na delší vzdálenost je pro nezkušeného plavce obtížné udržet při plavání přímý směr. U závodů, kde je pomocí bójí označená trať je v záznamu uplavané trasy možné vidět a vyhodnotit takový odklon od ideální trasy. U závodů typu Ironman si nezkušený plavec může prodloužit trať i o první stovky metrů. Ukázka „kličkování“ při závodu na 5 km: https://connect.garmin.com/modern/activity/1293403832

 

Zajímavé srovnání:

 

1. Plavání ve venkovním bazénu zaznamenané profilem "plavání v bazénu" hodinkami na jedné ruce a současně profilem "plavání v otevřené vodě" pomocí stejného typu hodinek na druhém zápěstí. Skutečně uplavaná vzdálenost byla 1.000 metrů. Hodinky, které měřily profilem Plavání v bazénu chybně změřily 1.050 metrů z důvodu změny plaveckého způsobu v jedné z posledních délek při vyhýbání se jinému plavci (zub v křivkách v závěru plavání):

getthumbnail.aspx-3

plavání ve volné vodě 1 - https://connect.garmin.com/modern/activity/3801531501
plavání v bazénu1 - https://connect.garmin.com/modern/activity/3801531567


 

2 Plavání ve venkovním bazénu zaznamenané hodinkami na zápěstí profilem "plavání v otevřené vodě" a pomocí stejného typu hodinek umístěných na řemínku plaveckých brýlí profilem "jízda na kole". Záznam z hodinek umístěných na hlavě je mnohem přesnější z důvodu nepřetržitého výhledu na oblohu a hustšího záznamu pozice. Zatímco grafický záznam je výrazně odlišný, změřená uplavaná vzdálenost je velmi podobná:

plavání ve volné vodě 2 - https://connect.garmin.com/modern/activity/3801531535
plavání ve volné vodě 2 – záznam kolo - https://connect.garmin.com/modern/activity/3801531737

getthumbnail.aspx-4


3. Ukázka měření plavání v přírodě na delší vzdálenost - záznamy ze závodů na 3km a 5km:

Lipno, 5 km - https://connect.garmin.com/modern/activity/3801728893
Lipno, 3 km - https://connect.garmin.com/modern/activity/3801728984