Stav Tréninku v Garmin Zařízení: Optimalizujte svůj Trénink

garmin-stav-treninku

Funkce Stav tréninku na kompatibilních Garmin zařízeních vám nabízí informace o vašem pokroku v tréninku.

Toto dlouhodobé sledování vám umožňuje získat přehled o denních proměnách a poskytuje komplexní pohled na vaše výsledky.

Jak stav tréninku funguje

Vícevrstvá analýza spojuje vaše tréninkové aktivity s dosaženými výsledky.

Základ této funkce spočívá ve schopnosti rozklíčovat proměny vaší fyzické kondice a spojit je s trendem v intenzitě a struktuře tréninku. Vaše kondice je hodnocena podle metriky VO2 Max, která je automaticky analyzována během venkovních běžeckých a cyklistických tréninků s využitím měřiče výkonu.

Pokud je váš Garmin schopen sledovat stav VST, je tato metrika zahrnuta do výpočtu stavu tréninku. Stav VST nabízí informace o schopnosti vašeho těla reagovat na regenerační potřeby po tréninkových aktivitách a na zátěže běžného dne či okolního prostředí. Začlenění těchto dat přispívá k podrobnějšímu a komplexnějšímu pohledu na vaši aktuální situaci. Systém tak může poskytnout výsledky i pokud nemáte pravidelná data o kondici z venkovního běhu či cyklistiky.

V určitých případech jsou do analýzy zahrnuty i informace o intenzitě vašeho tréninku. Zahrnuje to nejen celkovou námahu, ale také rozdělení této zátěže mezi intenzivní a méně intenzivní aerobní cvičení a anaerobní trénink.

Díky těmto specifikovaným informacím můžete trénovat efektivněji, jelikož vám poskytují podrobný pohled na vaši aktuální situaci.

 

Různé stavy tréninku a jejich interpretace

Systém vám zobrazí stav tréninku teprve v okamžiku, kdy má dostatek informací, aby mohl posoudit vaši situaci. Pokud si z jakéhokoli důvodu nepřejete, aby byla vaše aktuální situace posuzována, můžete stav tréninku kdykoli pozastavit . 

Stav Interpretace
Stoupající Dosahujete ideální závodní formy. Vaše kondice roste navzdory aktuálnímu snížení celkové zátěže. Tento stav může nastat během fáze zvolnění tréninkového programu, kdy vaše dosavadní úsilí vytvořilo vhodné podmínky pro úspěch.
Produktivní Vaše kondice obecně roste díky efektivnímu tréninkovému úsilí. Pokud pravidelně neběháte nebo nejezdíte na kole, může být váš trénink považován za produktivní i v případě, pokud váš stav VST zůstává vyvážený i během náročnějších tréninkových období.
Udržování Vaše úsilí je dostatečně intenzivní, aby podporovalo vaši aktuální úroveň kondice, nejsou však vidět žádné zjevné známky jejího zlepšování. Pokud se chcete odrazit k lepším výkonům, hledejte klíč v zaměření zátěže.
Přetížení Vaše schopnost výkonu je momentálně omezena – pravděpodobnou příčinou je nedostatek regenerace. K této situaci může docházet například v období neobvykle velké tréninkové zátěže. Návrat k normálu po náročných aktivitách mohou blokovat i různé zdravotní obtíže nebo životní styl. Doporučujeme zvolnit, než si tělo dostatečně odpočine.
Neproduktivní Zdá se, že vaše kondice klesá, ale nemusí to být nutně způsobeno příliš intenzivní tréninkovou zátěží. Pokud máte zaměření zátěže dobře vyváženo, možná je čas zaměřit se na jiné faktory, jako je výživa, každodenní stres nebo kvalita spánku.
Nadměrná Vaše krátkodobá tréninková zátěž je výrazně vyšší než obvykle a vaše tělo má problém se s tím vyrovnat. Výsledkem může být klesající výkon a nízký nebo nevyvážený stav VST.
Regenerace Vaše aktivity jsou méně náročné než obvykle a vaše kondice buď zůstává stejná, nebo mírně klesá.
Podtrénování Úroveň vaší kondice klesá kvůli delší pauze od pravidelných náročnějších aktivit.
Žádný stav Zařízení nemá dostatek informací, aby mohlo vaši situaci posoudit.
Pozastaveno Funkci jste v nastavení zařízení pozastavili.

 

Doporučené postupy pro větší spolehlivost informací o stavu tréninku

Kvalita informací, které funkce Stav tréninku poskytuje, závisí na přesnosti dat, která jsou k dispozici pro hodnocení.

Stav tréninku využívá tři klíčové vstupy: kondici (hodnocenou podle metriky VO2 Max), údaje o námaze (získané z vašich tréninkových sezení) a variabilitu srdečního tepu. Následující rady vám pomohou lépe rozumět těmto prvkům, takže můžete maximálně využít možností této funkce.

Krátkodobá tréninková zátěž

Vaše kompatibilní Garmin zařízení vypočítává tréninkovou zátěž pro každou aktivitu, kde je zaznamenán srdeční tep.

Tréninková zátěž označuje náročnost dané aktivity. Když aktivitu dokončíte, výsledná tréninková zátěž se připočítá k vaší krátkodobé tréninkové zátěži, která představuje kombinaci veškeré námahy, se kterou se tělo musí vyrovnávat v důsledku nedávných aktivit. Podíl konkrétní aktivity na vaší krátkodobé tréninkové zátěži s postupem času klesá a po deseti dnech úplně vymizí. 

Doporučujeme proto měřit srdeční tep při všech aktivitách, nejen při vašem primárním sportu, abyste získali komplexní obrázek o celkové námaze, kterou vaše aktivity vyžadují, a o celkové potřebě regenerace. Pokud budete zaznamenávat pouze vybrané aktivity, zařízení nebude moci zohlednit veškeré úsilí, které vyvíjíte.

Rozsah vaší optimální tréninkové zátěže závisí na vaší aktuální úrovni kondice a vaší historii aktivit. Informace z historie aktivit pomáhají zjistit vaši osobní toleranci vůči zátěži.

Nejlepších tréninkových výsledků dosáhnete, pokud své úsilí rozložíte do různých typů aktivity. Intenzivní tréninky jsou obvykle velmi stimulující a zlepšují kondici. Dokáží také během krátké doby vygenerovat velký objem úsilí a vyžadují dlouhou regeneraci. Méně intenzivní aktivity naopak umožňují zvýšit objem tréninku, aniž by hrozilo riziko přetrénování. Zaměření zátěže sleduje rozdělení vašeho úsilí za poslední čtyři týdny.

VO2 Max

VO2 Max je metrika, která sleduje kardiorespirační kondici. Tato hodnota popisuje maximální tempo, jakým je vaše tělo schopné získat, přenášet a využívat kyslík na kilogram tělesné hmotnosti během intenzivní fyzické aktivity. Kyslík představuje základ pro vytváření aerobní energie a dosahování udržitelného výkonu.

Vaše zařízení Garmin automaticky posuzuje hodnotu VO2 Max tak, že sleduje, jak rychle běžíte nebo jakého výkonu dosahujete při jízdě na kole, a porovnává to s tím, jakou námahu vaše tělo při tomto výkonu vyvíjí.

Stav tréninku vyhodnocuje trendy, takže potřebujete více výsledků odhadu VO2 Max z historie posledních aktivit. Časté aktualizace kondice zlepšují kvalitu analýzy. Pokud tedy chcete dosáhnout lepších výsledků, doporučujeme zaznamenávat alespoň jednu aktivitu běhu nebo cyklistiky týdně, abyste měli stále k dispozici aktuální hodnotu VO2 Max. 

Při běhu se zapojují jiné svaly než při jízdě na kole; tempo využívání kyslíku ve vašem těle se tedy u obou aktivit liší. Zařízení Garmin proto sleduje hodnotu VO2 Max u běhu a cyklistiky samostatně. Stav tréninku pak využívá aktivitu, kterou zaznamenáváte častěji.

Stav VST

Variabilita srdečního tepu (VST) je hodnota neustále se měnící délky intervalu mezi po sobě jdoucími údery srdce. Tento fyziologický jev je řízen vegetativním nervovým systémem a může představovat bohatý zdroj informací o tom, jak vaše tělo vytváří stav homeostázy.

Kompatibilní zařízení Garmin měří VST v noci během spánku. Měření VST během spánku omezuje vliv fyzické aktivity a stimulační efekt každodenních situací. Pokud s měřením stavu VST teprve začínáte, je třeba vyčkat tři týdny, během kterých se vytváří vaše osobní základní hodnota. Noste zařízení většinu nocí – pokud možno každou noc.

Běžná, zdravá úroveň VST je u každého člověka jiná, což znamená, že nejlepší způsob, jak interpretovat získané metriky VST, je porovnávat je s vaší normální hodnotou. Vyvážený stav VST znamená, že váš sedmidenní průměr noční VST je v rozsahu vaší základní hodnoty. Nižší než běžná noční VST může ukazovat na to, že vaše tělo má problémy s regenerací nebo že bojuje s nemocí či infekcí. Nedávné výzkumy ukazují, že nezvykle vysoké hodnoty VST mohou být i důsledkem přetížení.