Jsem nejlepší, jak si zvýšit sebevědomí.

V nasledujícím článku představíme způsob, jakým si můžete zvýšit sebevědomí. Prohlášení „Jsem nejlepší!“ často opakované Mohammedem Alim jistě k jeho vysokému sebevědomí přispívalo. Pomáhalo mu však i k překonávání nejrůznějších překážek, nepříjemností, bolesti spojené s tréninkem, nepřízně osudu, stalo se mu výzvou, motivací a závazkem. 

Podobná prohlášení týkající se toho, co potřebujete nebo chcete, pokud si je vytvoříte na míru, mají velkou sílu.

Jak funguje „prohlášení“
Prohlášení jsou krátké, precizně vypracované větičky, které vpravují do nevědomé mysli myšlenky, jež mají zlepšit sebevědomí a vést k pozitivnímu duševnímu rozpoložení. Směřují k přesně určenému cíli. Fungují na principu vnitřního dialogu – to, jak k sobě a o sobě hovoříte, totiž přímo ovlivňuje vaše emoce a ty zase ovlivňují vaše budoucí jednání. Prohlášení dokáže zasadit jakési myšlenkové semínko, které pomalu klíčí. Pokud budete očekávat, že se věci stanou tak, jak to vy chcete, tak se také stanou!

Chcete se třeba v závodní sezóně cítit připraveni a přestat o sobě pochybovat – tušíte, že by vám to pomohlo k lepším výkonům. Zatím si nejste moc jisti, jestli to zvládnete, a tak je pro vás prohlášení „Věřím ve svou přípravu!“ dost odvážné. Napíšete si ho a umístíte na viditelné místo, aby jste si ho mohli denně opakovat – tím se vám v mysli dostane do popředí. Po nějakém čase zjistíte, že prohlášení začínáte brát jako důležitou součást víry v sebe sama a tím je pro vás snazší ho přijmout. Začínáte s ním souhlasit. Teď je pro vás důležité neváhat a udělat vše pro to, aby se naplnilo – trénujete s plným nasazením, vyhledáváte okolnosti a lidi, kteří vám pomohou vaši vizi naplnit…

Jak prohlášení vytvořit

Prohlášení by mělo být:

a) Napsané: 

tím, že je napíšete, stanou se vaše myšlenky a sny konkrétnější. Napište si ho na kartičku, vyrobte si plakát,… a umístěte ho tak, aby na něj bylo vidět!

b) Formulované pozitivně: 

neomezujte se tím, že se budete chtít pouze zbavit problémů („Nemám trému“), mysl má pak tendenci směřovat k negativním myšlenkám. Radši vytvořte něco, čeho chcete dosáhnout („Jsem klidný a připravený!“).

c) Krátké a jasné: 

čím je kratší a precizněji orientované k cíli, tím je pro vás lehčí zaměřit se na ně. Množství slov a idejí v jednom prohlášení vás spíše zmate. Zkuste své nápady rozložit na části a vystihnout jádro nebo klíčovou myšlenku.

d) Specifické: 

přinutí vás směřovat k jasnému výsledku. Určete si přesně, co je pro vás důležité a co opravdu chcete!

e) Magnetické a dynamické: 

mělo by být silné, atraktivní a podnětné, záleží na výběru slov a formulaci. Čím více zasáhne vaše hluboko skryté pocity a přání nebo vás dojme až k slzám, tím větší úsilí k jeho naplnění ve vás vzbudí.

f) V přítomném čase: 

formulované tak, jako by opravdu existovalo. Pokud je prohlášení vytvořeno v budoucím čase, má tendenci tam také zůstat. Potřebujete budoucnost vidět očima své mysli tak, jako by existovala už teď.

g) Osobní: 

při jeho formulaci je nejlepší použít vlastní jméno a osobně se s ním identifikovat – dodá mu to působivosti.

h) Zaměřené na změnu sebe sama: 

zapomeňte na to, že vaše problémy způsobuje někdo jiný, prohlášení by vám mělo pomoci poznat, že věci máte pod kontrolou VY. Nejúčinnějším a nejtrvalejším způsobem změny situace je změnit sám sebe!

i) Ve vašich silách: 

musí být realizovatelné – to znamená přijatelné nejprve na nevědomé a pak i na vědomé úrovni. Jestliže je příliš náročné, mysl má sklony vymýšlet si překážky nebo omezit důvěru v jeho naplnění. Vytvářejte důvěru ve své prohlášení postupně a váš potenciál jako sportovce/člověka poroste!

Prohlášení pro všechny
Prohlášení lze samozřejmě použít i ve formě sloganů, které vyvěsíte třeba na bazéně – pro všechny, pro tým.

Jeden příklad: „Vítězství neznamená všechno, ale úsilí vynaložené na jeho dosažení ano!“

Prohlášení jsou nejužitečnější v situaci, kdy jsou podmínky k tréninku jakýmkoliv způsobem ztíženy nebo když sportovec trpí nějakými problémy (zranění, stagnace výkonnosti). Prohlášení mohou pomoci se s takovouto „výzvou“ poprat.

Další inspiraci k použití prohlášení můžete najít třeba v tabulce.

Takže teď už stačí jen zapojit fantazii.
Co si přejete, co opravdu chcete?
Hesla a prohlášení byla a jsou silným přesvědčovacím nástrojem, bohužel nejen ve sportu.
Vy je ovšem můžete použít ve svůj prospěch!

Jsem nejlepší, jak si zvýšit sebevědomí.

Dokážu to. Tuto situaci vždycky zvládám!

Jsem nejlepší, jak si zvýšit sebevědomí.

Jsem spokojen s úsilím, které vkládám do tréninku!

Jsem nejlepší, jak si zvýšit sebevědomí.

Přeji si udělat to dobře!

Jsem nejlepší, jak si zvýšit sebevědomí.

Jsem úspěšný sportovec!

Jsem nejlepší, jak si zvýšit sebevědomí.

Žiji pro tento okamžik!

Jsem nejlepší, jak si zvýšit sebevědomí.

Problémy jsou pro mě výzvou!

Jsem nejlepší, jak si zvýšit sebevědomí.

Mé tělo se rychle uzdravuje!

Jsem nejlepší, jak si zvýšit sebevědomí.

Jsem svěží a plný energie!

Jsem nejlepší, jak si zvýšit sebevědomí.

Jsem hrdá na svou ideální váhu!

Jsem nejlepší, jak si zvýšit sebevědomí.

Jsem spokojená s úsilím, které vkládám do tréninku!

Jsem nejlepší, jak si zvýšit sebevědomí.

Tvrdě pracuji na zlepšení svých předstartovních stavů!

Jsem nejlepší, jak si zvýšit sebevědomí.

Ze svých závodních výkonů mám dobrý pocit!

Jsem nejlepší, jak si zvýšit sebevědomí.

Den za dnem jsem lepší a lepší!

Jsem nejlepší, jak si zvýšit sebevědomí.

Jsem připraven na tvrdý trénink, bez ohledu na nepříznivé okolnosti!

Jsem nejlepší, jak si zvýšit sebevědomí.

Jsem připraven na tvrdý trénink, bez ohledu na nepříznivé okolnosti!

Jsem nejlepší, jak si zvýšit sebevědomí.

Cítím se dobře!

Jsem nejlepší, jak si zvýšit sebevědomí.

Na dnešním tréninku budu tvrdě pracovat, zavazuji se dosáhnout plánovaných časů!

Jsem nejlepší, jak si zvýšit sebevědomí.

Dnešní trénink plavu na 100%!

Jsem nejlepší, jak si zvýšit sebevědomí.

Mám plán, který funguje!

Připravila MGR. Eva Tomešová PhD.